Sekundskiven
Parallelltoneforhold
(C-dur og a-moll)


Kvintskiven
Parallelltoneforhold
(C-dur og a-moll)

MagiQuint

MagiQuint er et nytt norskutviklet hjelpemiddel til forståelse av toner og tonearter.

MagiQuint består av dreibare skiver som synliggjør slektskapet mellom toner og tonearter. Til produktet hører også en brukerveiledning med eksempler.

Et visuelt læremiddel
MagiQuint er et verktøy for pedagoger, studenter og elever, som gir innsikt i logikken og geometrien i musikken. Verktøyet gjør det lettere å gjenkjenne mønstre i musikken, og prosessen for å innstudere stykker og å huske dem utenat blir enklere. MagiQuint er også et transponeringsverktøy og et supplement til musikkteoribøker.

Farger gir oversikt
Ved å dreie på skivene er det enkelt å finne parallell- og varianttonearter i dur og moll. Hver tone og toneart har sin farge i et oversiktelig system. Fargene er hentet fra 1700-tallet, da den tempererte skalaen ble introdusert.

Lytting vektlagt i eksemplene
I brukerveiledningen gis det eksempler på hvordan MagiQuint kan brukes. Den legger vekt på lytting og er delt inn i tre nivåer – fra nybegynnere til viderekomne.

Hvordan bruke MagiQuint?
Tanken er at man i løpet av kort tid vil settes inn i bruken av MagiQuint og bli fortrolig med hvordan skivene kan brukes og da lettere gjenkjenne mønstre i musikken. Dette fører på sin side en mengde fordeler med seg - fra en bredere lytteforståelse til en mye enklere prosess med å innstudere stykker.

MagiQuint er et transponeringsverktøy også for alle amatører som ikke kan noter. Visesang er ofte besifret og ved hjelp av MagiQuint kan brukeren lett legge en sang i et toneleie som passer.

© MagiQuint er design- og varemerkeregistrert
Peder Hiort g. 1, 7374 Røros / T +47 72 41 33 77 / F +47 72 41 33 78 / info@magiquint.com